"Un Samurai sta neclintit in fata mortii ca o stanca in fata furtunii"

Mircea Sabou La Internationalele de Iaido, Japonia, 2011 ! ( I )

 

Mircea Sabou La Internationalele de Iaido, Japonia, 2011 ! ( II )

 

Mircea Sabou La Internationalele de Iaido, Japonia, 2011 ! ( III )

 

Mircea Sabou La Internationalele de Iaido, Japonia, 2011 ! ( IV )