RomanaEnglishRussianSpanishChineseJapaneseFrenchItalianGermanArabic
"Un Samurai sta neclintit in fata mortii ca o stanca in fata furtunii"
Kempo TV
Elena Gheorghe - Mandinga, 2018
6 Decembrie 2018
''The Bodyguard''
6 Mai 2014
Kempo la ''Razvan si Dani'' 2014
30 Aprilie 2014
Kempo FM
Kempo MMA, Amatto Zaharia
Radio.GSP (radio.gsp.ro), 8 Ianuarie 2014
Knockout - furnizor oficial al FR Kempo
INTERNATIONAL FEDERATION OF ASSOCIATED WRESTLING STYLES
Revista - Sport Revolution -
Clara Shriki - PR Agency
Armura.ro
Asistenta online pentru asigurari !
AgerPres
FR KEMPO - Qr code

Regulament Transferuri


Regulament Transferuri Sportivi

FEDERATIA ROMANA DE KEMPO
  
Regulament privind transferurile sportivilor in cadrul F.R.KEMPO 
 
Art.1. Aplicabilitatea regulamentului de transferuri (RT)
1.1-RT se aplica tuturor transferurilor de sportivi intre cluburile / asociatiile sportive / structurile sportive afiliate F.R.KEMPO.
1.2-RT nu se aplica transferurilor de sportivi la cluburi din afara F.R.KEMPO.
 
Art.2. Definirea unor termeni din Regulamentul de Transferuri
2.1-in acest regulament sportivii afiliati F.R.KEMPO vor fi impartiti in 2 categorii :
            -sportivi categoria A – acei sportivi legitimati F.R.KEMPO, inscrisi la cluburi / asociatii sportive  / structuri sportive afiliate F.R.KEMPO care au fost convocati cel putin o data in loturi nationale ale sectiilor afiliate F.R.KEMPO si/sau au participat la gale/competitii pe stiluri sau regulamente de lupta care fac obiectul de activitate al F.R.KEMPO , unde castigatorul si/sau invinsul sunt remunerati.
-sportivi categoria B – acei sportivi legitimati F.R.KEMPO, inscrisi la cluburi / asociatii sportive /  structuri sportive afiliate F.R.KEMPO care nu au fost niciodata convocati in loturi nationale ale  sectiilor afiliate F.R.KEMPO si nu au participat niciodata la gale/competitii pe stiluri sau  regulamente de lupta care fac obiectul de activitate al F.R.KEMPO ,unde castigatorul si/sau  invinsul sunt remunerati.
2.2-notiunea de transfer cuprinde mutarea definitiva a sportivului de la un club (asociatie / structura sportiva ) afiliat F.R.KEMPO la alt club (asociatie / structura sportiva) afiliat F.R.KEMPO , aceasta mutare fiind notata in registrele Secretariatului F.R.KEMPO si in Legitimatia sportivului respectiv.
2.3-retragerea sportivului reprezinta iesirea din cadrul F.R.KEMPO a sportivului , din orice club / asociatie sau structura sportiva afiliata F.R.KEMPO . Din momentul retragerii acestuia din F.R.KEMPO , nu mai poate reprezenta in nici un fel intersele/culorile structurii din care s-a retras sau F.R.KEMPO.
 
Art.3. Retragerea sportivilor din structurile afiliate F.R.KEMPO
3.1-sportivii legitimati F.R.KEMPO se pot retrage din activitatea specifica F.R.KEMPO , cu respectarea prevederilor acestui regulament , in orice moment al activitatii sale sportive.
3.2-sportivii se pot retrage din clubul/asociatia/structura sportiva afiliata F.R.KEMPO , cu anuntarea in scris al acestei actiuni. Retragerea se face prin depunerea notificarii de retragere la Secretariatul F.R.KEMPO . Aceasta notificare va contine si confirmarea clubului ca nu are datorii financiare fata de acesta. Secretariatul va verifica daca sportivul are vreo datorie de orice tip fata de club sau fata de FRK si , in cazul in care sportivul nu are nici un fel de datorii fata de F.R.KEMPO sau fata de club , isi va da acordul in scris pe notificare primita. Din momenul depunerii acestor acte sportivul nu mai face parte din structurile F.R.KEMPO si nu mai reprezinta in nici un fel interesele F.R.KEMPO sau al cluburilor afiliate F.R.KEMPO. Dupa retragerea din F.R.KEMPO , sportivul se poate reanscrie in F.R.KEMPO , in orice structura afiliata F.R.KEMPO , dar nu mai devreme de 1 an de zile de la retragere. Secretariatul va urmari aceste termene.
3.3-in cazul in care un sportiv este suspendat acesta nu se poate retrage din F.R.KEMPO inainte de expirarea perioadei de suspendare.
3.4-in cazul in care sportivul are datorii fata de clubul/asociatia/structura sportiva afiliata F.R.KEMPO  din care face parte (taxe , cotizatii , echipamente , penalitati si amenzi , etc..) acesta nu se poate retrage din F.R.KEMPO pana la achitarea tuturor datoriilor fata de club/asociatie/structura.
 
 
 
Art.4. Transferul sportivilor
4.1-sportivii legitimati F.R.KEMPO se pot transfera de la un club afiliat F.R.KEMPO la alt club afiliat F.R.KEMPO.
4.2-in cazul sportivilor categoria B , acestia se pot transfera fara acordul clubului. Pentru aceasta vor depune o notificare de transfer la Secretariatul F.R.KEMPO in care vor preciza data transferului si clubul la care vor fi transferati. Secretariatul F.R.KEMPO va verifica ca sportivul sa nu aiba nici o datorie fata de F.R.KEMPO sau fata de clubul de la care se transfera si , in cazul in care nu are datorii , va viza transferul si va comunica celor 2 cluburi datele transferului. Daca sportivul are un contract semnat cu clubul de care apartine , va respecta prevederile si termenii contractului. Din data transferului sportivul nu mai reprezinta in nici un fel interesele si culorile clubului de la care a plecat.
4.3-in cazul sportivilor categoria A , acestia se pot transfera la alt club afiliat F.R.KEMPO numai cu acordul clubului astfel :
4.3.1-daca exista un contract intre sportiv si club, sportivul va respecta contractul in
momentul transferului .
4.3.2-daca nu exista un contract intre sportiv si club , sportivul se va putea transfera numai
daca cele 2 cluburi vor fi de acord. In cazul negocierii unei sume de transfer aceasta nu
            poate  depasi 1.000 EUR.
4.3.3-dupa stabilirea conditiilor de transfer , se va depune la Secretariatul F.R.KEMPO o
Fisa de transfer care va contine datele complete ale cluburilor implicate si ale
sportivului transferat , data transferului si suma eventual negociata.
4.3.4-Secretariatul F.R.KEMPO va verifica daca sportivul nu are datorii de orice gen fata de F.R.KEMPO sau fata de clubul de care apartine si , in cazul in care nu exista datorii, va semna Fisa de transfer si va inregistra transferul.
4.4-sportivul nu se considera si nu se inregistreaza transferat decat dupa indeplinirea conditiilor pentru transfer.
4.5-sportivii suspendati nu pot fi obiectul unui transfer decat dupa terminarea perioadei de suspendare.
4.6-sportivii cu datorii fata de F.R.KEMPO (taxe , cotizatii , echipamente , penalitati si amenzi , etc..) nu pot face obiectul unui transfer decat dupa achitarea integrala a datoriilor fata de F.R.KEMPO.
4.7-transferurile ilegale , care nu respecta prevederile prezentului regulament vor fi anulate

 
Art.6. Continutul obligatoriu al contractelor sportivilor cu cluburile
6.1-cluburile pot impune semnarea unor contracte cu sportivii sai , daca acestia au fost convocati la loturile nationale ale sectiilor F.R.KEMPO cel putin o data , daca au participat la competitii / gale F.R.KEMPO sau al caror regulament fac obiectul de activitate al F.R.KEMPO sau cu acordul sportivilor.
6.2-contractele trebuie sa contina cateva repere in mod obligatoriu :
6.2.1-datele complete de identificare ale clubului si ale sportivului si numerele de legitimare F.R.KEMPO pentru club si sportiv.
6.2.2-data semnarii contractului
6.2.3-obligatiile clubului (promovarea , antrenare , cautare de sponsori si de alte surse de venit pentru sportivde tip reclama , etc…)
6.2.4-obligatiile sportivului (orar de antrenament obligatoriu , prezenta la lot sau la competitiile la care participa clubul , purtarea si afisarea exclusiva a echipamentellor furnizate de club , interdictia de a face reclama in afara celei permise de club , etc…)
6.2.5-suma ceruta in cazul unui transfer
6.2.6-penalizarile aplicate sportivului in anumite cazuri (absente antrenament , absenta lot , etc..)
6.2.7-remuneratia sportivului (daca este cazul) lunar sau la castigarea competitiilor nationale si/sau internationale.
6.2.8-prevederi privind incetarea contractului
6.2.9-durata contractului
6.2.10-prevederi privind transferul sportivului : durata maxima de transfer , suma ceruta clubului la care e transferat , procentul incasat de club si de sportiv in cazul unui transfer.
6.2.11-comportamentul sportivului in cadrul competitiilor/actiunilor F.R.KEMPO sau ale clubului
6.2.12-modul in care se suporta cheltuielile aferente deplasarilor/inscrierilor la competitii nationale si internationale (cat suporta clubul si cat sportivul).
6.3-contractele vor fi facute in 3 exemplare , unul pentru club , unul pentru sportiv si unul depus la Secretariatul F.R.KEMPO . Nedepunerea la Secretariatul F.R.KEMPO a unuik exemplar din contract duce la neaplicarea sa in cazul retragerii , imprumutului si/sau transferului sportivului