RomanaEnglishRussianSpanishChineseJapaneseFrenchItalianGermanArabic
"Un Samurai sta neclintit in fata mortii ca o stanca in fata furtunii"
Kempo TV
Elena Gheorghe - Mandinga, 2018
6 Decembrie 2018
''The Bodyguard''
6 Mai 2014
Kempo la ''Razvan si Dani'' 2014
30 Aprilie 2014
Kempo FM
Kempo MMA, Amatto Zaharia
Radio.GSP (radio.gsp.ro), 8 Ianuarie 2014
Knockout - furnizor oficial al FR Kempo
INTERNATIONAL FEDERATION OF ASSOCIATED WRESTLING STYLES
Revista - Sport Revolution -
Clara Shriki - PR Agency
Armura.ro
Asistenta online pentru asigurari !
AgerPres
FR KEMPO - Qr code

Regulament de Disciplina


  Regulament de Disciplina

FEDERATIA ROMANA DE KEMPO
                             
Cap.1 - Structura organelor disciplinare
Cap.2 - Reguli pentru intocmirea si inaintarea unei sesizari catre Comisia de Disciplina F.R.Kempo
Cap.3 - Solutionarea sesizarilor
Cap.4 - Sanctiunile pentru abaterile disciplinare (nomenclator)
Cap.5 - Alte precizari si reglementari

Cap.1-Structura si atributiile organelor disciplinare in F.R.KEMPO
:: sus

1.1-Structurile disciplinare F.R.KEMPO :

1.1.1-F.R.KEMPO contine urmatoarele structuri disciplinare :
Comisia de Disciplina
Comisia de Apel
Biroul Federal

1.2-Atributiile structurilor disciplinare in cadrul F.R.KEMPO :

1.2.1-Comisia de Disciplina primeste pentru solutionare sesizarile si reclamatiile referitoare la membrii F.R.KEMPO ( sportivi ,  arbitrii ,  membrii ,  structuri afiliate ) ca prim organism de solutionare al F.R.KEMPO..
1.2.2-Comisia de Apel solutioneaza contestatiile la deciziile Comisiei de Disciplina ,  in limitele prezentului Regulament (ROI).
1.2.3-Biroul Federal numeste membrii Comisiei de Disciplina si ai Comisiei de Apel .
1.2.4-Biroul Federal confirma ,  modifica sau anuleaza deciziile Comisiei Disciplinare . Biroul Federal nu poate schimba deciziile acestei comisii decat fundamentat ,  in baza Regulamentului curent . Motivatia si incadrarea schimbarii deciziei va fi trimisa Comisiei Disciplinare in termen de 15 zile de la sedinta Biroului Federal .

1.3-Organizarea si structura Comisiei de Disciplina din F.R.KEMPO :

1.3.1-Comisia de Disciplina este compusa din 5 membrii ,  astfel :
1 presedinte
1 vicepresedinte
1 secretar
2 membrii
1.3.2-Presedintele Comisiei de Disciplina organizeaza si supravegheaza desfasurarea sedintelor de solutionare al litigiilor ,  sesizarilor si altor probleme disciplinare. Presedintele si Secretarul stabileste ordinea de zi a sedintelor .
In cazul absentei Presedintelui de la sedinte ,  atributiile acestuia vor fi preluate de Vicepresedinte sau de delegatul Presedintelui (dintre membrii prezenti ai Comisiei) .
Presedintele reprezinta Comisia de Disciplina in cadrul Biroului Federal ,  in cadrul Adunarii Generale precum si in alte ocazii oficiale unde este solicitata sau necesara reprezentarea Comisiei de Disciplina.
Presedintele,  impreuna cu Secretarul ,  se ocupa de convocarea membrilor Comisiei pentru sedintele de lucru si de convocarea tuturor celor implicati in sesizarile in discutie (reclamanti,  reclamati si martori).
Presedintele va aproba fondurile necesare pentru desfasurarea activitatii Comisiei de Disciplina ,  in baza referatului intocmit de Secretar ,  pentru a fi solicitate Secretariatului F.R.KEMPO. Presedintele poate verifica cuantumul sumelor incasate in contul Comisiei de Disciplina (cf. ROI) si folosirea acestor sume de catre aceasta Comisie . Secretariatul F.R.KEMPO ii va pune la dispozitie Presedintelui toate detaliile cerute in legatura cu fondurile Comisiei de Disciplina.
Membrii prezenti semneaza procesele verbale de desfasurare al sedintelor Comisiei de Disciplina. Presedintele semneaza Deciziile acestei Comisii.
1.3.3-Vicepresedintele inlocuieste Presedintele in timpul desfasurarii activitatii tipice a Comisiei de Disciplina ,  in cazul absentei acestuia.
1.3.4-Secretarul Comisiei de Disciplina va intocmi procesele verbale in timpul sedintelor si va asigura legatura directa cu Secretariatul F.R.KEMPO ,  in problemele specifice. Secretarul va semna primirea sesizarilor de la Secretariatul F.R.KEMPO si va verifica integritatea plicurilor respective si respectarea normelor de depunere al acestor sesizari/reclamatii. Daca sesizarile sunt conforme cu prezentul regulament,  va inainta dosarul fiecarei sesizari Comisiei de Disciplina in timpul sedintelor.
Secretarul va face publica decizia Comisiei de Disciplina pentru fiecare dosar in parte ,  la Secretariatul F.R.KEMPO si pe site-ul Comisiei de Disciplina.
Secretarul ,  impreuna cu Presedintele ,  se ocupa de convocarea membrilor Comisiei pentru sedintele de lucru si de convocarea tuturor celor implicati in sesizarile in discutie (reclamanti,  reclamati si martori) .
Secretarul va solicita si va dispune de fondurile aprobate de Presedinte ,  de la Secretariatul F.R.KEMPO,  destinate desfasurarii optime a activitatii Comisiei de Disciplina. Deasemenea ,  va urmari cuantumul fondurilor incasate in contul Comisiei de Disciplina ,  cf. prezentului regulament (ROI).
1.3.5-Membrii vor analiza dosarele intocmite de Secretar in baza sesizarilor depuse la Secretariatul F.R.KEMPO,  si isi vor exprima decizia prin vot ..
1.3.6-Alte atributii ale Comisiei de Disciplina
-sa asigure o buna desfasurare,  sub aspect disciplinar a competitiilor oficiale,  sa indrume si sa controleze activitatea educationala a tuturor membrilor federatiei,  in spiritul ordinii si disciplinei sportive ;
-sa asigure o desfasurare normala a activitatilor ramurilor sportive aflate in componenta F.R.KEMPO,  in spiritul statutului si regulamentelor federatiei,  printr-o atitudine disciplinata a sportivilor,  antrenorilor si conducatorilor de cluburi, fata de adversari, arbitri, membrii si spectatori ;
-sa contribuie, prin masurile si sanctiunile pe care le adopta,  la diminuarea abaterilor de la disciplina si etica sportiva ;
-sa asigure organizarea si desfasurarea activitatii de prevenire a actelor de indisciplina in randul membrilor federatiei ;
-sa asigure organizarea si desfasurarea activitatii educative la loturile nationale,  precum si la sectiile sportive,  la toate nivelurile ;
-sa tina evidenta sanctiunilor aplicate ;
1.3.7-Comisia are un registru cu pagini numerotate,  in care se consemneaza obligatoriu toate hotararile luate in sedinte,  si semnaturile membrilor prezenti. Registrul reprezinta un document oficial al F.R.KEMPO.
1.3.8-Oricare membru al Comisiei de Disciplina poate fi delegat de catre aceasta sa indeplineasca sarcinile specifice activitatii Comisiei.
1.3.9-Organizatorii de competitii cu caracter national sau international pe teritoriul Romaniei,  sub egida F.R.KEMPO,  au obligatia sa anunte din timp Comisia de Disciplina pentru a fi trimis un observator al Comisiei de Disciplina pe toata durata competitiilor respective. Desfasurarea competitiilor mentionate fara supervizarea unui observator al Comisiei de Disciplina este interzisa. Comisia de Disciplina va numi in cadrul membrilor sai un membru care va participa la aceste competitii si care va trimite un raport cu eventualele nereguli si abateri disciplinare observate in timpul desfasurarii competitiei la Comisia de Disciplina in termen de 10 zile de la terminarea competitiei. Secretariatul F.R.KEMPO are obligatia de a trimite din timp Comisiei de Disciplina calendarul competitional al F.R.KEMPO. In cazul exceptional in care Comisia nu are un membru disponibil pentru a fi delegat observator la competitie,  Comisia va numi un delegat din afara Comisiei sau va comunica Secretariatului F.R.KEMPO sa fie delegat de catre acesta un observator. In cazul exceptional in care observatorul delegat de Comisie/F.R.KEMPO nu se prezinta la inceputul competitiei in locatia respectiva,  organizatorii au obligatia de a intocmi un raport catre Comisie in termen de 10 zile privitor la neregulile din timpul desfasurarii competitiei respective. Organizatorii vor asigura un punct de observatie potrivit pentru observatorii delegati de Comisie (si ,  daca este cazul ,  cazarea si masa pentru acestia pe durata competitiei).  (art. adaugat cf. Deciziei F.R.KEMPO din 04.07.2008). Observatorul delegat poate fi inlocuit de un membru al Biroului federal , daca este nevoie.

1.4-Reglementari privind membrii Comisiei de Disciplina si structurile de conducere F.R.KEMPO

1.4.1-Membrii Comisiei de Disciplina vor analiza si solutiona dosarele primite fara a fi influentati in nici un fel de apartenenta sau afinitatea la una dintre ramurile sportive din F.R.KEMPO sau de prieteniileantipatiile cu membrii F.R.KEMPO.
1.4.2-Membrii Comisiei de Disciplina nu vor fi contactati direct de cei implicati in dosarele depuse la Comisia de Disiciplina ,  decat cu acordul si la cererea expresa a Comisiei ,  in cadru legal ,  in timpul sedintelor de solutionare. In acest sens structurile de conducere F.R.KEMPO nu vor permite accesul la datele personale si de contact ale membrilor Comisiei (telefon,  email ,  adresa postala ,  etc...).
1.4.3-In afara sedintelor de solutionare si ale Biroului Federal membrii Comisiei de Disciplina nu au dreptul de a discuta si de a prezenta in nici un fel detalii privind dosarele ,  deciziile sau persoanele implicate in acestea ,  nici unei persoane sau structuri ,  afiliate sau nu F.R.KEMPO.
1.4.4-Structurile de conducere F.R.KEMPO (Adunare Generala,  Presedinte,  Vicepresedinti,  Secretariat,  Birou Federal,  Departamente sportive,  Comisii,  Departament juridic,  etc..) vor constitui corp comun in apararea deciziilor Comisiei de Disciplina si a membrilor acesteia in cazul agresiunilor verbale ,  fizice sau de alta natura precum si in instanta in cazul in care se ajunge la procese legate de deciziile Comisiei de Disciplina.
1.4.5-deciziile si solutionarile Comisiei de Disciplina nu sunt acte juridice si nu sunt opozabile in justitie, ele fiind doar rezultatul analizei obiective ale evenimentelor/faptelor si o incadrare a penalitatilor in prezentul regulament, daca este cazul. Prin afilierea la F.R.Kempo , fiecare membru este de acord sa respecte aceste regulamente precum si deciziile Comisiei de disciplina, fara a se face trimitere sau plangere asupra incadrarii acestor fapte/evenimente din punct de vedere juridic sau penal. Comisia de disciplina nu este abilitata sa aplice legile externe Federatiei si nici nu se va substitui in vreun fel instantelor judecatoresti.

Cap.2-Reguli pentru inaintarea unei sesizari catre Comisia de Disciplina
:: sus

2.1-Sesizarile se intocmesc de membrii F.R.KEMPO (sportivi,  antrenori ,  presedinti de cluburi ,  structuri afiliate,  arbitrii ,  etc..) ,  pe o coala A4 ,  scrisa cu caractere de minim 10 pixeli marime ,  cu ajutorul tehnicii de calcul sau al masinii de scris. In cazul sportivilor minori implicati in plangere ,  declaratiile pot fi facute de parintii sau tutorii legali ai acestora. Nu se admit sesizari scrise de mana .
2.2-Sesizarile trebuie sa contina obligatoriu reperele :
-numele reclamantului si semnatura acestuia
-structura pe care o reprezinta
-date de contact complete
-departamentul din care face parte in F.R.KEMPO
-numarul de legitimatie sportiva eliberata de F.R.KEMPO
-data evenimentului descris in sesizare
-locul de desfasurare al evenimentului descris
-denumirea evenimentului si organizatorul acestuia (daca este cazul)
-descrierea detaliata a problemei disciplinare sesizata
-numele intreg si datele de contact ale celor reclamati
-numele intreg si datele de contact pentru martorii incidentului/abaterii
-precizare detaliata a probelor detinute in sprijinul sesizarii
-precizarea ,  in cazul in care abaterea descrisa s-a repetat ,  a anterioarelor abateri de acelasi tip a reclamatilor (denumire ,  locatie ,  data)
-sesizarile nu vor contine sugestii in privinta sanctiunii pentru abaterea sesizata ,  acesta fiind
exclusiv atributul Comisiei de Disciplina.
2.3-Comisia de Disciplina va decide daca sesizarea primita este corecta si completa si daca
aceasta contine toate detaliile necesare pentru a convoca sedinta de solutionare. In cazul respingerii reclamatiei datorita lipsei de date sau incorectitudinii acestora,  reclamantul are termen de 15 zile sa depuna reclamatia corectata si completa .
2.4-Sesizarea scrisa cf. art.2.1/2.2 va fi sigilata in plic de tip postal si va fi depusa la Secretariatul F.R.KEMPO. In acelasi plic vor fi puse toate probele care se pot depune (din punct de vedere al dimensiunii) ,  restul probelor fiind prezentate in ziua sedintei sau in orice alta zi ,  la cererea Comisiei de Disciplina. Se accepta probe de orice tip (poze ,  inregistrari video / audio acceptate cf. legislatiei in vigoare,  inscrisuri ,  copii inscrisuri ,  etc…)
2.5-La depunerea sesizarii la Secretariatul F.R.KEMPO ,  se va semna un proces verbal de depunere in care se va specifica numele reclamantului,  data depunerii si numarul de file atasate,  fara a se da detalii privind natura reclamatiei sau numele reclamatului. Un exemplar al procesului verbal va fi pastrat spre arhivare (12 luni) la Secretariatul F.R.KEMPO si un exemplar va fi pastrat de reclamant. In cazul depunerii postale ,  pe plic se vor mentiona numarul de file continute in plic.
2.6-Secretariatul F.R.KEMPO are obligatia de a instiinta Comisia de Disciplina (Secretarul sau Presedintele acesteia) privind depunerea unei sesizari la Secretariat ,  in termen de 3 zile lucratoare de la data depunerii .
2.7-Nici o persoana ,  oficial F.R.KEMPO sau nu ,  in afara de membrii Comisiei de Disciplina ,  nu are dreptul sa deschida sesizarile,  sa ceara informatii scrise sau verbale privind continutul acestora reclamantului sau celor implicati sau sa studieze in vreun fel probele si alte documente trimise catre Comisia de Disciplina. Toate probele/documentele trimise catre Comisia de Disciplina vor fi sigilate in plic. Plicurile sigilate vor ajunge nealterate la Comisia de Disciplina,  acestea fiind deschise in mod obligatoriu in prezenta a cel putin 3 membrii ai Comsiei de Disciplina. (art. modificat cf. Deciziei F.R.KEMPO din 04.07.2007)
2.8-Depunerea sesizarilor se face direct la Secretariatul F.R.KEMPO sau postal ,  cu confirmare de primire . In cazul trimiterii postale ,  termenul in care trebuie anuntata Comisia de Disciplina (3 zile) decurge de la data primirii plicului la Secretariatul F.R.KEMPO.
2.9-Nu se primesc sesizari incomplete ,  trimise prin alte mijloace (email ,  etc..) sau depuse oriunde in alta parte decat Secretariatul F.R.KEMPO .
2.10-In cazul alocarii unui sediu fix Comisiei de Disciplina ,  se poate stabili de Comisia de Disciplina ca trimiterea sesizarilor sa se faca si la acest sediu.
2.11-Se considera legal acceptate si sesizarile facute de membrii Comisiei de Disciplina ,  prin autosesizare. Acestea vor fi fundamentate in acelasi mod descris la art.2.1/2.2 si vor fi depuse la Secretariatul F.R.KEMPO si la Presedintele Comisiei de Disciplina .
2.12-La primirea sesizarilor de la Secretariatul F.R.KEMPO sau de la ceilalti membrii ai Comisiei in caz de autosesizare ,  Secretarul Comisiei va intocmi proces verbal de primire al sesizarii. De la momentul primirii acestora Comisia trebuie sa convoce sedinta de solutionare in maximum 30 de zile calendaristice . De la momentul in care au fost studiate toate probele ,  Comisia are termen maxim 15 zile pentru a vota si a anunta decizia finala in cazul respectiv.
2.13-Reclamantul nu poate depune sesizari/plangeri decat in termen de maxim 30 de zile de la producerea evenimentului mentionat,  sub sanctiunea anularii sesizarii. In cazul in care se depun reclamatii rectificate (corectate / completate) ,  termenul de 30 de zile se calculeaza aferent datei de depunere a primei reclamatii.

Cap.3-Solutionarea sesizarilor
:: sus

3.1-Comisia este legal constituita (cvorum) in cazul prezentei la sedinta de solutionare a cel putin 3 membrii
3.2-deciziile in cadrul sedintelor de solutionare se iau prin majoritate simpla (jumatate+1) a celor prezenti .
3.3-Membrii Comisiei de Disciplina nu se pot abtine de la votarea in cadrul Comisiei. Decizia trebuie sa fie pozitiva sau negativa in toate problemele ridicate (incadrare abatere,  penalizare propusa ,  stabilire probe suplimentare sau convocare a altor persoane,  etc..).
3.4-In cazul in care voturile in sedinta de solutionare sunt egale ,  Presedintele va decide printr-un vot suplimentar solutionarea dosarului .
3.5-In cazurile in care decizia propusa este excluderea din F.R.KEMPO a reclamatului ,  membrii absenti ai Comisiei vor avea dreptul de a studia dosarul si de a isi exprima opinia si votul prin teleconferinta sau web-cam in timpul sedintei respective,  cu acordul Presedintelui sedintei respective.
3.6-Termenul de convocare al sedintei de solutionare pentru un dosar este de 30 de zile si decurge de la data semnarii procesului verbal de primire al dosarului de la Secretariatul F.R.KEMPO.
3.7-Pentru solutionarea unui dosar primit ,  Comisia de Disciplina poate cere detalii ,  probe si chiar convoca persoane care nu sunt stipulate direct in dosar ,  pe parcursul mai multor sedinte . Deciziile de convocare sau de solicitare de probe suplimentare se iau de membrii Comisiei ,  prin vot (majoritate simpla).
3.8-Termenul de solutionare al unei sesizari primite este de 15 zile de la data la care toate probele solicitate de Comisie au fost audiate si verificate. Decizia se va anunta oficial la Secretariatul F.R.KEMPO si pe site-ul oficial al Comisiei de Disciplina.
3.9-Membrii Comisiei vor analiza toate probele si vor audia toti martorii necesari pentru a stabili incadrarea corecta a abaterilor sesizate . In cadrul unui singur dosar se pot face mai multe incadrari,  cumulativ .
3.10-Membrii Comisiei vor vota incadrarea abaterilor.
3.11-Membrii Comisiei vor vota sanctiunea aplicata pentru fiecare incadrare votata cu majoritate simpla . La alegerea sanctiunilor pentru abaterile sesizate se va tine cont de recidiva si de gravitatea acestora.
3.12-In cadrul aceleiasi incadrari a abaterilor ,  se pot propune si vota sanctiuni cumulative (de ex. se pot vota pentru aceeasi abatere si amenda si suspendare pe o anumita perioada),  in functie de gravitatea faptei incadrate.
3.13-Sanctiunile votate vor fi comunicate in termen de 5 zile de la votare Secretariatului F.R.KEMPO si vor fi puse in aplicare de acest birou imediat.
3.14-Daca sesizarea este intocmita mincinos (prezentandu-se faptele denaturat cu rea vointa),  pentru fapte care nu au existat in fapt ,  reclamantul va suporta penalitatile si sanctiunile art. 4.31. Suplimentar ,  acesta va fi suspendat pe o perioada stabilita de Comisie. Aceleasi sanctiuni se vor acorda si martorilor mincinosi . (art. modificat cf. Deciziei F.R.KEMPO din 04.07.2007)
3.15-Partile prezentate in sesizare vor fi convocate la data sedintei de solutionare ,  la Comisia de Disciplina . Neprezentarea acestora duce la solutionarea in lipsa . Daca partea reclamanta nu se prezinta ,  se considera sesizarea ca fiind completa si sustinuta ca atare in solutionare . Daca partea reclamata sau martorii convocati nu se prezinta,  acestia au dreptul de a trimite in scris,  prin fax/email sau scrisoare recomandata,  punctul de vedere privind evenimentele din sesizarea in cauza. In acest sens vor solicita Comisiei de Disciplina detalii privind sesizarea facuta. Intocmirea punctului de vedere si trimiterea acestuia prin mijloacele descrise nu trebuie sa depaseasca termenul de convocare la Comisie.
3.16-Secretariatuil F.R.KEMPO si celelalte structuri din cadrul F.R.KEMPO ,  de conducere sau afiliate ,  vor pune la dispozitia Comisiei de Disciplina toate detaliile si probele cerute de aceasta ,  necesare in solutionarea dosarelor ,  in termen de 3 zile de la solicitarea facuta de Secretarul sau Presedintele Comisiei. (de ex. se pot solicita datele de contact pentru un membru F.R.KEMPO ,  sau copie la acordul de organizare a unei competitii in afara F.R.KEMPO ,  de participare la competitii externe de F.R.KEMPO ,  etc…)
 
Cap.4- Nomenclatorul sanctiunilor pentru abaterile disciplinare


4.1-Cazurile de indisciplina precum si abaterile de la Statutul si Regulamentele federatiei,  savarsite de sportivi,  cadre tehnice,  echipe,  membrii ,  arbitrii ,  structuri afiliate vor fi luate in discutie de Comisia de Disciplina pentru a fi sanctionate,  dupa caz,  cu:
-Avertisment;
-Amenda;
-Suspendarea temporara sau definitiva din competitii a sportivilor,  arbitrilor ,  
antrenorilor sau a structurilor afiliate;
-Ridicarea temporara sau definitiva a dreptului instructorilor si antrenorilor de a
conduce procesul de instruire si antrenament în cadrul sectiilor,  cluburilor sau
centrelor;
-Excluderea din cadrul F.R.KEMPO a sportivilor ,  arbitrilor ,  antrenorilor ,  membrilor
sau structurilor afiliate.
4.2- La stabilirea sanctiunii se va tine seama de cauzele si gravitatea faptei,  imprejurarile in care a fost savarsita,  gradul de vinovatie,  recidiva precum si de alte elemente relevante pentru cazul in speta
4.3-Constituie contraventii de la reglementarile legale,  organizarea de centre de instruire sau practicare a artelor martiale care fac obiectul de activitate al F.R.KEMPO ,  fara autorizarea F.R.Kempo.
4.4-Sesizarile privind membrii Comsiei de Disciplina se vor solutiona de catre Biroul Federal.
4.5-Sanctiunea de excludere din F.R.KEMPO a structurilor afiliate se valideaza de Adunarea Generala. Pana la intrunirea primei Adunari Generale se aplica suspendare totala.
4.6-Impotriva sanctiunilor disciplinare aplicate de Comisia de disciplina se poate face contestatie la Comisia de Apel,  sanctiunea acesteia fiind definitiva.
4.7-Pana la rezolvarea contestatiei,  sanctiunea ramane valabila.
4.8- Sportivii legitimati F.R.KEMPO,  arbitrii,  antrenorii,  persoanele oficiale ale cluburilor sportive sau structurilor afiliate care participa ca spectatori la o competitie oficiala de arte martiale si au o atitudine necuviincioasa,  apostrofeaza,  insulta sau aduc injurii oficialilor competitiei,  provoaca sau participa la incidente sau scandaluri,  incita publicul sau sportivii la acte nesportive,  vor fi asimilati ca sportivi participanti la competitie si vor fi sanctionati ca atare.
4.9- Sanctiunile se pot aplica ca urmare a nerespectarii prevederilor statutului si regulamentelor F.R.KEMPO,  ale altor hotarari si norme ale F.R.KEMPO si ale MTS. Ele se vor aplica in functie de gravitatea abaterilor si de antecedente si atrag raspunderea disciplinara sau materiala.
4.10-Federatia Romana de Kempo are dreptul de sanctionare asupra membrilor ei ,  a structurilor sportive afiliate precum si a membrilor acestora.

ABATERI SI SANCTIUNI

4.11-Folosirea federatiei de catre membrii sai în scopuri politice sau acte antisociale,  în acest sens F.R.Kempo. fiind un organism de stat apolitic,  care reprezinta interesele Romaniei in domeniul sportului.
Sanctiunea pentru aceasta abatere este una sau mai multe dintre urmatoarele :
-amenda pornind de la 1000 EUR
-suspendarea din activitatea sportiva pentru o perioada de 1-3 ani de zile
-excluderea din F.R.KEMPO
4.12-Tendinta vadita a unora dintre membrii de conducere ai federatiei de a privilegia una dintre ramurile sportive componente in detrimentul alteia. Toate ramurile sportive componente F.R.KEMPO se bucura de drepturi egale in cadrul federatiei,  constituind mijloace de cultura si educatie.
Sanctiunea pentru aceasta abatere este una sau mai multe dintre urmatoarele :
-amenda pornind de la 500 EUR
-suspendarea din activitatea sportiva pentru o perioada de 1 an de zile
-excluderea din F.R.KEMPO
4.13-Fapta/actiunea constand in reprezentarea intereselor unei alte federatii care desfasoara activitati in domeniul ramurilor sportive componente F.R.KEMPO .
Sanctiunea pentru aceasta abatere este una sau mai multe dintre urmatoarele :
-amenda pornind de la 1000 EUR
-suspendarea din activitatea sportiva pentru o perioada de 1-3 ani de zile
-excluderea din F.R.KEMPO
4.14-Sportivii care lovesc in mod intentionat adversarul in timpul luptei,  in afara regulamentului de competitie,  sau in afara suprafetei de concurs.
Sanctiunea pentru aceasta abatere este una sau mai multe dintre urmatoarele :
-avertisment
-amenda pornind de la 50 EUR
-pierderea meciului respectiv
-eliminarea din competitia respectiva si anularea eventualelor titluri castigate in cadrul acesteia
4.15-Sportivul dovedit ca participa la competitiile oficiale prin substituire (ex : la cantar se prezinta unul si la competitie altul ).
Sanctiunea pentru aceasta abatere este una sau mai multe dintre urmatoarele:
-amenda pornind de la 100 EUR
-eliminare din concurs si anularea titlurilor castigate in acesta
-suspendare din activitatea sportiva pentru 1 an de zile
4.16-Sportivii care vor participa la competitiile oficiale in stare de suspendare .
Sanctiunea pentru aceasta abatere este una sau mai multe dintre urmatoarele :
-suspendare din activitatea sportiva pe o perioada dubla fata de cea initiala
-amenda pornind de la 100 EUR
4.17-Sportivii care agreseaza sau lovesc un oficial al F.R.KEMPO,  un arbitru al competitiei sau un reprezentant al unei structuri sportive.
Sanctiunea pentru aceasta abatere este una sau mai multe dintre urmatoarele :
-suspendare definitiva din viata sportiva
4.18-Sportivii care incita sau influenteaza coechipierii sa paraseasca competitia.
Sanctiunea pentru aceasta abatere este una sau mai multe dintre urmatoarele :
-avertisment
-amenda pornind de la 100 EUR
-suspendare din activitatea sportiva pe o perioada de 6 luni
4.19-Sportivii care nu se prezinta la loturile nationale cand sunt convocati .
Sanctiunea pentru aceasta abatere este una sau mai multe dintre urmatoarele :
-avertisment
-suspendare din activitatea sportiva pe o perioada de 6 luni
-excludere din lotul national
4.20-Sportivii care vor fi gasiti la competitiile oficiale cu legitimatii duble sau cu date false de identitate pe legitimatie sau fara examinarea medicala valabila sau falsa. Deasemenea ,  antrenorii care inscriu in competitie minori fara acordul scris al parintilor sau tutorilor legali.
Sanctiunea pentru aceasta abatere este una sau mai multe dintre urmatoarele :
-amenda pornind de la 100 EUR
-suspendarea din activitatea sportiva pentru o perioada de 1 an de zile
-excludere din F.R.KEMPO (in cazul in care sportivul sufera accidente extrem de grave,  datorita lipsei examenului medical sau in cazul in care acesta nu are avizul scris al parintilor ca minor)
:: sus
4.21-Sportivii,  membrii F.R.KEMPO,  oficialii,  delegatii sau antrenorii,  pentru proteste vehemente la deciziile arbitrilor,  pentru injurii si amenintarea acestora precum si pentru comportari nesportive. Deasemenea,  antrenorul/clubul,  pentru comportamentul indecent,  violent sau agresiv verbal sau fizic la adresa sportivilor/arbitrilor sau oficialilor F.R.KEMPO,  al parintilor sau galeriei clubului pe care il reprezinta.
Sanctiunea pentru aceasta abatere este una sau mai multe dintre urmatoarele :
-avertisment
-amenda pornind de la 50 EUR
-suspendarea din activitatea sportiva pentru o perioada de 6 luni
-eliminarea clubului din competitia respectiva si anularea medaliilor castigate
-interzicerea accesului publicului (parinti sau galerie) la urmatoarele competitii organizate de sectia respectiva din F.R.KEMPO,  pe o durata stabilita de Comisie
-excluderea din F.R.KEMPO
4.22-Oficialii,  delegatii sau antrenorii,  pentru lovirea arbitrilor sau oficialilor F.R.KEMPO.
Sanctiunea pentru aceasta abatere este una sau mai multe dintre urmatoarele :
-amenda pornind de la 500 EUR
-suspendarea din activitatea sportiva pentru o perioada de 2-3 ani de zile
-excluderea din F.R.KEMPO
4.23-Antrenorii,  care folosesc prin fals sau substituire,  un sportiv in competitiile oficiale.
Sanctiunea pentru aceasta abatere este una sau mai multe dintre urmatoarele :
-amenda pornind de la 200 EUR
-suspendarea din activitatea sportiva pentru o perioada de 6 luni-1 an de zile
4.24-Antrenorii,  pentru nerespectarea locului si modului de comportare in timpul competitiei (in conformitate cu regulamentul de concurs).
Sanctiunea pentru aceasta abatere este una sau mai multe dintre urmatoarele :
-avertisment
-eliminare din locatia concursului
-amenda pornind de la 50 EUR
-pierderea meciului curent pentru sportivul antrenorului in cauza
4.25-Antrenorii,  care in timpul competitiilor sunt depistati ca au consumat bauturi alcoolice si/sau provoaca scandaluri in sala de concurs.
Sanctiunea pentru aceasta abatere este una sau mai multe dintre urmatoarele :
-avertisment
-amenda pornind de la 50 EUR
-suspendarea din activitatea sportiva pentru o perioada de 1 an de zile
4.26-Membrii si oficialii F.R.KEMPO care prejudiciaza imaginea competitiei, federatiei si/sau a oficialilor federatiei,  in cadrul manifestarilor oficiale F.R.KEMPO sau in afara acestora.
Sanctiunea pentru aceasta abatere este una sau mai multe dintre urmatoarele :
-avertisment
-amenda pornind de la 150 EUR
-suspendarea din activitatea sportiva pentru o perioada de 1 an de zile
-excluderea din F.R.KEMPO
4.27-Participarea sportivilor la competitii ,  gale ,  circuite sportive in ramuri sportive de lupta provenite din Artele Martiale neorganizate de F.R.KEMPO,  fara avizul scris al F.R.KEMPO ,  daca regulamentul/stilul de lupta anuntate de organizatori apartin unuia dintre departamentele federatiei facand obiectul de activitate al F.R.KEMPO. Deasemenea,  contactarea,  organizarea si/sau dispunerea de intalniri amicale sau oficiale cu cluburi din tara (afiliate sau nu F.R.KEMPO) sau din alte tari fara acordul Federatiei,  pentru domeniul de activitate al F.R.KEMPO.
Sanctiunea pentru aceasta abatere este una sau mai multe dintre urmatoarele :
-avertisment
-amenda pornind de la 200 EUR
-suspendarea din activitatea sportiva pentru o perioada de 6 luni-1 an de zile
4.28-Organizarea de catre membrii afiliati ai F.R.KEMPO de competitii sportive sub egida F.R.KEMPO ,  fara acordul scris al federatiei sau prezenta in calendarul competitional.
Sanctiunea pentru aceasta abatere este una sau mai multe dintre urmatoarele :
-amenda pornind de la 300 EUR
-suspendarea din activitatea sportiva pentru o perioada de 6 luni-2 ani de zile
4.29-Cluburile/structurile affiliate/antrenorii/arbitrii care sunt suspendati dar participa la competitiile F.R.KEMPO pe perioada suspendarii. :
Sanctiunea pentru aceasta abatere este una sau mai multe dintre urmatoarele :
-amenda pornind de la 200 EUR
-suspendarea din activitatea sportiva pentru o perioada dubla fata de cea initiala
4.30-Fapta de primire de foloase necuvenite (mita) de oficialii F.R.KEMPO ,  membrii federatiei,  arbitrii sau alti membrii pentru favorizarea rezultatelor in cadrul unor competitii sub egida F.R.KEMPO sau pentru obtinerea de gradatii/certificate/avize sportive fara a avea dreptul la acestea,  precum si abuzul in functie .
Sanctiunea pentru aceasta abatere este una sau mai multe dintre urmatoarele:
-avertisment
-amenda pornind de la 300 EUR
-suspendarea din activitatea sportiva pentru o perioada de 6 luni-2 ani de zile
-retragerea dreptului de a arbitra (in cazul arbitrilor)
4.31-Marturia mincinoasa sau fabricarea de probe mincinoase in cadrul sedintelor de solutionare ale Comisiei de Disciplina ,  Comisiei de Apel sau Biroului Federal.
Sanctiunea pentru aceasta abatere este una sau mai multe dintre urmatoarele :
-avertisment
-amenda pornind de la 100 EUR
-suspendarea din activitatea sportiva pentru o perioada de 6 luni-2 ani de zile
-excluderea din F.R.KEMPO
4.32-Comportamentul necivilizat in cadrul deplasarilor cu lotul national in afara Romaniei,  nerespectarea orarului si conventiilor stabilitate de antrenorii lotului sau de organizatori ,  faptele ce aduc grave prejudicii morale si de imagine federatiei in timpul acestor deplasari (lovirea arbitrilor ,  injurii ,  agresarea fizica a participantilor altor tari ,  a oficialilor,  etc…,  furt,  incalcarea legilor statului respectiv sau ale aeroporturilor de tranzit ,  etc…).
Sanctiunea pentru aceasta abatere este una sau mai multe dintre urmatoarele :
-avertisment
-amenda pornind de la 100 EUR
-suspendarea din activitatea sportiva pentru o perioada de 6 luni-2 ani de zile
-excluderea din F.R.KEMPO
4.33-Instigarea membrilor F.R.KEMPO unii impotriva celorlalti ,  prin afirmatii mincinoase si raspandirea de zvonuri rau-intentionate,  in scopul deteriorarii relatiilor amiabile existente sau in scopul obtinerii de avantaje de orice natura,  incurajarea tensiunii intre membrii federatiei si alte incalcari evidente ale Codului etic al practicantului de arte martiale prevazut in ROF.
Sanctiunea pentru aceasta abatere este una sau mai multe dintre urmatoarele :
-avertisment
-amenda pornind de la 50 EUR
-suspendarea din activitatea sportiva pentru o perioada de 3 luni-1 an de zile
4.34-Substituireaatribuirea de catre sportivi ,  arbitrii ,  antrenori ,  structuri afiliate ,  membrii ai federatiei de titluri ,  grade ,  clasificari ,  functii in F.R.KEMPO fara ca acestea sa fie reale (prezentarea ca arbitru sef ,  ca antrenor de lot ,  antrenor emerit ,  campion national/mondial/european ,  Maestru al sportului ,  membru in comisii ale federatiei ,  presedinte de departament ,  etc… fara ca aceste titluri / functii / clasificari / grade se fie reale si fara a fi acordate in conformitate cu Statutul F.R.KEMPO si cu regulamentele departamentelor respective)
Sanctiunea pentru aceasta abatere este una sau mai multe dintre urmatoarele :
-avertisment
-amenda pornind de la 100 EUR
-suspendarea din activitatea sportiva pentru o perioada de 3 luni-1 an de zile
4.35-Orice acte de indisciplina care nu sunt stipulate in acest Regulament (ROI) vor fi analizate si solutionate de catre Comisia de Disciplina prin analogie cu fapte similare stipulate in Regulament. Comisia de Disciplina va propune adaugarea in Regulament a cazurilor intalnite si nestipulate in acesta ,  in cadrul primului Birou Federal. Biroul Federal se va pronunta asupra includerii sau nu a cazurilor noi intalnite ,  in acest regulament (ROI) ,  in termen de 30 de zile de la primirea propunerii de la Comisia de Disciplina.
4.36-Sportivii care vor fi depistati ca au folosit substante sau metode interzise in pregatire (doping),  vor fi sanctionati conform Regulamentului de sanctionare al MTS,  in vigoare,  la data controlului .
4.37-Contestatiile la sanctiunile aplicate se depun la sediul F.R.KEMPO in termen de 15 zile de la data comunicarii sanctiunii. Comisia de apel a federatiei are competenta de a solutiona contestatiile depuse. Hotararea sa este definitive si va fi comunicata in scris clubului in cauza,  in termen de 15 zile de la data luarii hotararii.
4.38-Toate sanctiunile si penalitatile prevazute in acest Regulament sunt aplicabile membrilor,  sportivilor,  arbitrilor ,  antrenorilor ,  structurilor afiliate si/sau organizatorilor implicati in abaterea respectiva ,  prin decizia Comisiei de Disciplina.
4.39-Membrii F.R.KEMPO care au primit sanctiuni definitive de la Comisia de Disciplina,  Comisia de Apel sau Biroul Federal nu vor putea sustine examinari de promovare in grad (centura) si nici nu li se vor omologa alte gradatii primite in exteriorul Romaniei pentru o perioada de 1 an de zile de la aplicarea sanctiunii primite. Deasemenea , nu vor putea fi propusi pentru functii executive si/sau de conducere in interiorul F.R.Kempo fara derogarea explicita, scrisa , a F.R.Kempo.
4.40-Netrimiterea in termen a raportului de competitie (privitor la neregulile constatate),  cf. art. 1.3.9,  catre Comisia de Disciplina,  atrage una sau mai multe sanctiuni dintre urmatoarele,  pentru organizatorii competitiei (membrii F.R.KEMPO,  cluburi afiliate ,  etc..):
-avertisment
-amenda pornind de la 200 EUR
-suspendarea din activitatea sportiva pentru o perioada de 3 luni-1 an de zile.
Nota: Raportul disciplinar de competitie se intocmeste numai daca se constata abateri de la Regulamentele in vigoare in timpul competitiei. Nedepunerea acestui raport indica lipsa de nereguli disciplinare sau de abateri de la Regulamentele in vigoare,  responsabilitatea acestei constatari revenind celui care a fost delegat observator sau organizatorului ,  cf. pct. 1.3.9 .

Cap.5-Alte precizari si reglementari
:: sus


5.1-Secretariatuil F.R.KEMPO si celelalte structuri din cadrul F.R.KEMPO ,  de conducere sau afiliate vor aplica sanctiunile stabilite de Comisia de Disciplina imediat ce acestea sunt anuntate Secretariatului F.R.KEMPO ,  sub sanctiunea penalizarilor in urma autosesizarii Comisiei de Disciplina.

 
5.2-Sanctiunile aplicate sportivilor ,  structurilor afiliate si membrilor federatiei precum si arbitrilor si antrenorilor au caracter obligatoriu . Pana la achitarea contravalorii amenzilor,  clubul/sportivii/antrenorii/arbitrii/membrii sanctionati sunt suspendati din activitatea sportiva.
5.3-Daca sanctiunile aplicate contin si amenzi ,  reclamatii vor fi suspendati total pana la data achitarii acestor amenzi ,  nu mai mult de 12 luni de zile. Daca in termen de 12 luni nu au achitat integral amenda stabilita de Comisia de Disciplina ,  vor fi exclusi din F.R.KEMPO in urma unui referat intocmit de Comisia de Disciplina,  la sesizarea Secretariatului F.R.KEMPO sau in urma autosesizarii.
5.4-La convocarea in sedintele de solutionare ,  persoanele convocate vor avea o atitudine si un comportament civilizate . In caz contrar ,  acestia vor fi sanctionati imediat de Comsisia de Disciplina ,  cu amenzi sau perioade de suspendare si chiar excludere definitiva din F.R.KEMPO in cazuri mai grave.
5.5-Agresarea verbala ,  injuriile ,  agresarea fizica sau orice alt tip de agresare violenta asupra membrilor Comisiei de Disciplina si a Comisiei de Apel vor fi sanctionate cu excluderea imediata din F.R.KEMPO .
5.6-Comisia de Apel care primeste contestatii la masurile disciplinare stabilite de Comisia de Disciplina nu poate schimba decizia acestei Comisii decat fundamentat ,  in baza Regulamentului prezent si Statut. Orice decizie a Comisiei de Apel se va comunica in scris ,  fundamentat ,  Comisiei de Disciplina in termen de 3 zile de la solutionare.
5.7-Biroul Federal trebuie sa se pronunte in privinta avizarii excluderii din F.R.KEMPO in baza deciziei Comisiei de Disciplina in termen de 15 de zile de la primirea deciziei la Secretariatul F.R.KEMPO.
5.8-neavizarea de catre Biroul Federal al propunerii de excludere din F.R.KEMPO inaintata de Comisia de Disciplina trebuie sa fie fundamentata in scris si inaintata catre Comisia de Disciplina in termen de 3 zile de la decizia respectiva.
5.9-Membrii Comisiei de Disciplina pot fi schimbati prin votul Biroului Federal. Membrii Comisiei pot demisiona cu preaviz de 30 de zile. In cazul demisiei,  Biroul Federal va numi un inlocuitor in termen de 30 de zile de la preaviz.
5.10-Un membru al Comisiei poate fi exclus daca ceilalti membrii ai Comisiei de Disiciplina (4) sesizeaza deciziile partinitoare si nefundamentate luate de acel membru pe parcursul sedintelor de solutionare sau daca se dovedeste ca acesta a primit mita pentru favorizarea deciziei intr-un anume dosar sau daca acesta absenteaza la mai mult de 1/2 din sedintele organizate intr-un an de zile. Pentru aceasta se va vota excluderea acestui membru si ,  daca toti ceilalti 4 membrii sunt de acord cu aceasta actiune ,  se va inainta un raport in acest sens Biroului Federal . Biroul Federal va decide daca se va face excluderea sau nu si ,  in cazul in care se va face ,  va numi un alt membru pentru continuarea activitatii Comisiei in termen de 15 zile de la excludere.
5.11-Toate cheltuielile facute de membrii Comisiei de Disciplina pentru desfasurarea activitatii vor fi decontate de Secretariatul F.R.KEMPO la primirea referatului intocmit de Secretarul Comisiei,  cu actele doveditoare atasate.
5.12-Regulamentul prezent devine aplicabil in momentul avizarii de catre Biroul Federal si nu poate fi schimbat decat cu acordul Comisiei de Disciplina si cu reavizare din partea Biroului Federal.
5.13-Biroul Federal poate decide acordarea de recompense / prime membrilor Comisiei de Disciplina .
5.14-Prezentul Regulament inlocuieste orice decizie ,  precizare si/sau mentiune facute anterior in actele oficiale ale F.R.KEMPO ,  incepand cu data avizarii de catre Biroul Federal.
5.15-Prezentul regulament trebuie citit si cunoscut de toti membrii F.R.KEMPO ,  (sportivi ,  antrenori ,  arbitrii ,  oficiali ,  membrii ,  structuri afiliate ,  presedinti de club ,  etc..). Regulamentul va fi pus la dispozitia membrilor prin Secretariatul F.R.KEMPO si pe site-ul oficial al F.R.Kempo.
5.16-Necunoasterea prevederilor din acest Regulament nu exonereaza de raspundere persoanele implicate in sesizari.
:: sus

Comisia de Disciplina a votat in unanimitate prezentul Regulament si l-a supus avizarii Biroului Federal.
Data supunerii spre avizare Biroului Federal : 01.03.2009
Biroul Federal a votat in unanimitate prezentul Regulament in data de  01.03.2009 .
Regulamentul intra in vigoare la data de 01.03.2009 .